Dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego

Dostawa materiałów biurowych i papieru na potrzeby Starostwa Powiatowego

Kompleksowa obsługa serwisowa wraz z dzierżawą urządzeń drukujących i kopiujących oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych

Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Staszowie

Kompleksowa obsługa serwisowa wraz z dzierżawą urządzeń drukujących i kopiujących oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych

Usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym, statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Staszowskiego w 2022 roku,  w przypadkach i na zasadach określonych w art.30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Kurs operatora wózka widłowego (jezdniowego) wraz z egzaminem UDT

Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu  bazowo - użytkowego wraz z załadowaniem
masowym opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK wersja 9.11 firmy Geobid Katowice Sp. z o.o.

„Dostawa 2 zestawów komputerowych w ramach projektu „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” oraz 1 zestawu komputerowego w ramach środków budżetu Powiatu Staszowskiego dla Starostwa Powiatowego w Staszowie”

Rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli w zawodach 311307, 311930, 333107 uczestniczących w projekcie pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”

„Utworzenie wirtualnej strzelnicy”

w ramach: Konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie” na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży

Zapytanie cenowe dotyczące Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada w Staszowie”

Termin składania ofert - do 13 kwietnia do godziny 9:00

Zapytanie cenowe z dn. 06.04.2021r.

Zał. nr 1 - Projekt umowy

Zał. nr 2 - Wykaz usług

Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

Zał. nr 4 - Formularz oferty

Zał. nr 5.1 - Piwnice - Inwentaryzacja

Zał. nr 5.2 - Parter - Inwentaryzacja

Zał. nr 5.3 - I Piętro - Inwentaryzacja

Zał. nr 5.4 - II Piętro - Inwentaryzacja

Zał. nr 6 - Audyt energetyczny

Informacja z otwarcia ofert z dn. 13.04.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 19.04.2021r.

 

 

Zapytanie cenowe dotyczące Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego

przy ul. 11 Listopada w Staszowie”

Termin składania ofert: 16.02.2021r. godz. 9:00

Zapytanie cenowe z dn. 09.02.2021r.

Zał. nr 1 - Projekt umowy

Zał. nr 2 - Wykaz usług

Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

Zał. nr 4 - Formularz oferty

Zał. nr 5.1 - Piwnice - INWENTARYZACJA

Zał. nr 5.2 - Parter - INWENTARYZACJA

Zał. nr 5.3 - I Piętro - INWENTARYZACJA

Zał. nr 5.4 - II Piętro - INWENTARYZACJA

Zał. nr 6 - Audyt energetyczny

Informacja z otwarcia ofert z dn. 17.02.2021r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 26.02.2021r.

Unieważnienie postępowania z dn. 04.03.2021r.