Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Protokół z konsultacji 2017.pdf)Protokół2017-09-07 10:20