Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (protokół z konsultacji.pdf)protokół z konsultacji.pdf2023-10-27 11:53