Starosta Staszowski informuje, że zgodnie z art. 19 pkt 1 Ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

Realizując obowiązek wynikający z zapisów w/w ustawy informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Staszowie, w zakładce osoby niepełnosprawne → projekt strategii rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu staszowskiego na lata 2023-2030-konsultacje z gminami, zamieszczono projekt uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2030, wraz z formularzem konsultacyjnym dotyczącym uwag i opinii w sprawie projektu uchwały. Wzór formularza konsultacyjnego stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Uwagi oraz opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać na załączonym formularzu:
1) pisemnie lub osobiście na adres Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów,
2) pocztą elektroniczną (w formie skanu dokumentu) na adres e-mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2023r.

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 16 listopada 2023 r. nie będą uwzględniane.