POWIATOWE  CENTRUM  SPORTOWE  W  STASZOWIE
Adres: Ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów

Dyrektor: Andrzej Walczowski

tel.: 15 813 00 50 
fax: 15 813 00 52
adres internetowy: www.pcs-staszow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logo PCS

Przedmiotem działalności Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie jest realizacja zadań powiatu staszowskiego w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb jego mieszkańców poprzez inicjowanie, upowszechnianie i wspieranie różnorodnych działań w obszarze kultury fizycznej, turystyki, rekreacji, promocji zdrowia, wychowania i in. zleconych przez właściwe organy powiatu.

Do zakresu działania naszej jednostki należy w szczególności:

 1. realizacja zadań powiatu staszowskiego w zakresie kultury fizycznej w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie powierzonego mienia,

 2. zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością powiatu (przekazanymi przez zarząd)

 3. dbałość o właściwe utrzymanie, konserwację, modernizację oraz rozbudowę istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej,

 4. tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji, mieszkańcom powiatu, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowego trybu życia,

 5. prowadzenie działalności z zakresu odnowy biologicznej i rehabilitacji

 6. tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom z niepełnosprawnością,

 7. organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych,

 8. organizowanie imprez widowiskowych oraz kulturalno-rozrywkowych,

 9. bieżąca współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie udostępniania bazy sportowo rekreacyjnej na potrzeby uczniów oraz popularyzacji aktywności ruchowej,

 10. współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej i in. podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć,

 11. zapewnianie kadry trenersko-instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych

 12. udostępnianie, w tym odpłatnie, bazy sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom powiatu oraz zainteresowanym podmiotom, w tym stowarzyszeniom sportowym, związkom sportowym i szkołom na organizację różnego typu imprez (targów, zjazdów, sympozjów, festiwali, kiermaszów, pokazów, prezentacji, giełd, aukcji i in.)

 13. pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej,

 14. zapewnienie zaplecza wspomagającego funkcjonowanie Powiatowego Centrum Sportowego (wypożyczalnia sprzętu sportowo-turystycznego, punkt małej gastronomii itp.)

 15. wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb powiatu zleconych do realizacji przez właściwe organy.

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018