KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W STASZOWIE

adres: ul. Parkowa 4, 28-200 Staszów

komendant powiatowy PSP w Staszowie:

bryg. mgr inż. Rafał Gajewicz

tel: 15 864-21-08, 15 864-24-72

adres internetowy: http://www.kppspstaszow.pl/

.