Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący - Jerzy Karwasiński
2. Wiceprzewodniczący - Grzegorz Rajca
3. Sekretarz - Jacek Nowak
4. Członek Komisji - Zbigniew Wiącek
5. Członek Komisji - Adam Kowal

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Staszowie


1. Przewodniczący - Jacek Nowak
2. Członek Komisji - Janusz Bąk
3. Członek Komisji - Jerzy Chudy
4. Członek Komisji - Mirosław Ciepiela
5. Członek Komisji - Tomasz Fąfara
6. Członek Komisji - Jerzy Karwasiński
7. Członek Komisji - Andrzej Kruzel
8. Członek Komisji - Michał Skotnicki
9. Członek Komisji - Zbigniew Wiącek
10. Członek Komisji - Stanisław Zalewski
11. Członek Komisji - Mariusz Zyngier

 

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Staszowie


1. Przewodniczący - Adam Kowal
2. Członek Komisji - Marcin Adamczyk
3. Członek Komisji - Janusz Bąk
4. Członek Komisji - Jerzy Chudy
5. Członek Komisji - Marek Chyla
6. Członek Komisji - Tomasz Fąfara
7. Członek Komisji - Grzegorz Rajca
8. Członek Komisji - Adam Siekierski
9. Członek Komisji - Stanisław Walczyk
10. Członek Komisji - Stanisław Zalewski

 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu w Staszowie


1. Przewodniczący - Andrzej Kruzel
2. Członek Komisji - Marcin Adamczyk
3. Członek Komisji - Marek Chyla
4. Członek Komisji - Adam Siekierski
5. Członek Komisji - Damian Sierant
6. Członek Komisji - Stanisław Walczyk
7. Członek Komisji - Mirosław Wyrzykowski

 

Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący - Zbigniew Wiącek
2. Członek Komisji - Mirosław Ciepiela
3. Członek Komisji - Tomasz Fąfara
4. Członek Komisji - Grzegorz Rajca
5.Członek Komisji - Mirosław Wyrzykowski
6. Członek Komisji - Michał Skotnicki
7. Członek Komisji - Mariusz Zyngier