Starosta Staszowski ogłasza przeprowadzenie konsultacji nad projektem w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Ogłoszenie Starosty-konsultacje.doc)Ogłoszenie Starosty-konsultacje2020-09-21 13:48
Download this file (1. Załącznik_ projekt uchwały_Program 2021.pdf)1. Załącznik_ projekt uchwały_Program 20212020-09-21 13:49
Download this file (2. Załącznik_formularz konsultacji.doc)2. Załącznik_formularz konsultacji2020-09-21 13:49
Download this file (20201006_Protokol_z_konsultacji.doc)Protokół z konsultacji społecznych2020-10-06 12:48