Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
orzekam
o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych w obrębie Suchowola, gmina Osiek, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1634 o pow. 0,4800 ha, 1917 o pow. 0,2900 ha, 1958 o pow. 2,0200 ha, 1999 o pow. 0,6800 ha, 2000 o pow. 0,8900 ha, 2041 o pow. 0,4400 ha, 2130 o pow. 1,2000 ha i 3129 o pow. 0,5600 ha

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-II.6821.1.15.2021.pdf)GN-II.6821.1.15.2021.pdf2021-10-28 10:31