Decyzja

Na podstawie dyspozycji art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Bogoria z dnia 18.07.2021 roku (data wpływu do tut. urzędu 26.07.2021 roku) Starosta Staszowski

orzeka

zatwierdzić statut spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Bogoria, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-II.6821.1.14.2021.pdf)GN-II.6821.1.14.2021.pdf2023-01-30 14:16
Download this file (Załącznik do decyzji.pdf)Załącznik do decyzji.pdf2023-01-30 14:16