Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowane w czterech zadaniach
Zadania nr 1 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działek położonych w obrębie Grzybów, gmina Bogoria
Zadania nr 2 Wykonanie mapy do celów prawnych dla działki położonej w obrębie Wysoki Duże, gmina Bogoria
Zadania nr 3 Wykonanie mapy do celów prawnych nieruchomości położonej w Staszowie
Zadania nr 4 Wykonanie podziału działki położonej w Staszowie, oznaczonej numerem 5981/66
Termin składania ofert: 10.08.2015 godz. 10:00
Informacja o wyborze oferty oraz unieważnienie postępowania dla zadania nr 1 i 2: 25.08.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 07.09.2015
Unieważnienie postępowania dla zadania nr 3: 07.09.2015