Dostawa środków ochrony indywidualnej i drobnego wyposażenia w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim” realizowane w 3 zadaniach

Termin składania ofert: 27.10.2020r. godz. 10:00

Zapytanie cenowe z dn. 21.10.2020r.

Zał. nr 1 - Projekt umowy

Zał. nr 2 - wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - Oświadczenie

Zał. nr 4 - Formularz oferty ZAD. NR 1

Zał. nr 4 - Formularz oferty ZAD. NR 2

Zał. nr 4 - Formularz oferty ZAD. NR 3

Zał. nr 5 - Zad.2 - wymagane parametry

Zał. nr 5 - Zad.3 - wymagane parametry

Odpowiedź na pytania z dn. 23.10.2020 roku

Informacja z otwarcia ofert  dn. 27.10.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn.30.10.2020r.

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn.30.10.2020r.