Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach kosztów pośrednich projektu pn.: „Zwalczanie
i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”
realizowane w 3 zadaniach

Termin składania ofert: do 22.12.2020r. do godz. 14:00

Termin otwarcia ofert: 22.12.2020r. godz. 14:30

Zapytanie cenowe z dn. 17.12.2020r. KOSZTY POŚREDNIE

Zał. nr 1 - projekt umowy

Zał. nr 2 - wykaz asortymentu

Zał. nr 3 - oświadczenie

Zał. nr 4 - Formularz oferty ZAD.1

Zał. nr 4 - Formularz oferty ZAD.2

Zał. nr 4 - Formularz oferty ZAD.3

Odpowiedź na pytania Wykonawców z dn. 21.12.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 22.12.2020r.

Informacja o wyborze ofert z dn. 23.12.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 29.12.2020r.

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 30.12.2020r.