Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu integracyjno-edukacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowanków rodzin zastępczych z Powiatu Staszowskiego

Zapytanie na zakup tonerów

Zapytanie ofertowe na zakup środków czystości

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych i eksploatacyjnych

Na zakup artykułów artykułów spożywczych

Zapytanie ofertowe na obsługę prawną projektu „Nowe szanse-nowe możliwości"

o naborze na wolne stanowisko: pracownik ds. finansowych i zamówień publicznych