Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie w 2016 r.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20151125 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa paliw.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2015-11-25 13:20
Download this file (20151125 SIWZ Dostawa paliw.doc)SIWZ2015-11-25 13:20
Download this file (20151127 Wyjaśnienie treści SIWZ Dostawa paliw.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ2015-11-27 15:12
Download this file (20151130 Wyjaśnienie treści SIWZ Dostawa paliw.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ2015-11-30 11:14
Download this file (20151208 Zawiadomienie o wyborze oferty Dostawa paliw.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty2015-12-08 09:12
Download this file (20151209 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa paliw.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2015-12-09 14:55