Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska – Bogoria - Klimontów od km 9+848 do km 11+328.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20180118 Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi Bogoria.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2018-01-18 11:54
Download this file (20180118 SIWZ zalaczniki Przebudowa drogi Bogoria.zip)SIWZ i załączniki2018-01-18 11:55
Download this file (20180118 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Przebudowa drogi Bogoria.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2018-01-18 14:01
Download this file (20180118 SIWZ Przebudowa drogi Bogoria zmiany.docx)Zmiana treści SIWZ2018-01-18 14:11
Download this file (20180122 Wyjasnienie treści SIWZ Przebudowa drogi Bogoria.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ2018-01-22 10:36
Download this file (20810125_Wyjasnienie_zmiana_tresci_SIWZ_.doc)Wyjaśnienie,zmiana treści SIWZ2018-01-25 14:59
Download this file (20180126 Wyjasnienie treści SIWZ Przebudowa drogi Bogoria.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ2018-01-26 12:39
Download this file (20180207 Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi Bogoria.pdf)Informacja z otwarcia ofert2018-02-07 13:43
Download this file (20180220_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_droga_nr_0780T.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty2018-02-20 13:30
Download this file (20180228 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi Bogoria.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2018-02-28 09:11