w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli

.