w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec

.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2009 rok.

.