w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do nagród.

.
Attachments:
File / URLLast modified
Download this file (XXXVI_2_09.pdf)XXXVI/2/092013-05-22 10:47
Download this file (XXXVI_2_09_zal1.pdf)XXXVI/2/09 zał.2013-05-22 10:48
Download this file (XXXVI_2_09_zal1_zal.pdf)XXXVI/2/09 zał do Regulaminu2013-05-22 10:55
Access this URL (http://bip.staszowski.eu/index.php/prawo-miejscowe/uchwaly-rady/69-2013/sesja-nr-xxxix-z-dnia-21-lutego-2013-r/91-uchwala-nr-xxxix-6-13-rady-powiatu-w-staszowie-z-dnia-21-lutego-2013-r)XXXIX/6/132013-10-29 09:30