w sprawie stwierdzenia wygasnięcia mandatu radnego.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Staszowie.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej oraz zatwierdzenia Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Starosty, Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Staszowie.