w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na rzecz wspólnej realizacji projektu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Staszowie

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach członka Zarządu Powiatu w Staszowie

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2017-2027

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/73/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/61/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie