w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Staszowie wotum zaufania