w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/86/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski na 2022 rok

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2027

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok