w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach skargi
i odpowiedzi na skargę

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec

.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów

.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012-
2022

.