z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia ceny nabycia na rzecz PowiatuStaszowskiego nieruchomości niezbudowanej położonej w Staszowie, oznaczonej numerami działek 5815/1 o powierzchni 0,1848 i 5815/2 o powierzchni 0,0274 ha zajętych w związku z realizacją inwestycjipn."Regulacja rzeki Czarnej Staszowskiej od km 23+600 (100 m od mostu wulicy Krakowskiej w kierunku ujścia rzeki) do km 24+300 granicaadministracyjna miasta Staszowa wraz z zabezpieczeniemprzeciwpowodziowym tego odcinka)"

Attachments:
Download this file (u153_07.pdf)153/07