z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert i wyłonienia organizacji pozarządowej, której zostanie powierzona realizacja zadania dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Attachments:
FileLast modified
Download this file (101_15.pdf)101_15.pdf2015-12-02 11:12