z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 08.08.2013r. zatwierdzającego Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa oraz nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste na
lata2013-2015

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Nr 3-2015.pdf)Nr 3-2015.pdf2015-01-29 08:42