z dnia 8 września 2015 roku w sprawie przyznania nagród Starosty Staszowskiego na rok 2015