z dnia 15 września 2015r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego prac remontowych polegających na „Remoncie odwodnienia (kanalizacja deszczowa, drenaż) placu szkolnego oraz usuwania skutków stagnacji wody opadowej w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie na dz. nr ew. 5856/12” realizowanych zgodnie z Umową Nr IZ.1.2015 z dnia 3 sierpnia 2015r.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Nr 47-2015.pdf)Nr 47-2015.pdf2015-09-28 08:48