z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania polegającego na opracowaniu audytu energetycznego oraz kosztorysu szacunkowego dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych będących własnością Powiatu Staszowskiego”. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 roku poz. 920 z póź. zm.) oraz zgodnie z §57 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Staszowie stanowiącego załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Staszowie Nr 42/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Staszowie zarządzam co następuje

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Nr 72-2021.pdf)Nr 72-2021.pdf2021-12-16 10:53