Starosta Staszowski informuje, że na podstawie umowy  podpisanej pomiędzy Powiatem Staszowskim oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych.

            Starosta Staszowski informuje, że na podstawie umowy  podpisanej pomiędzy Powiatem Staszowskim oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta,  osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz stopniem umiarkowanym z niepełnosprawnością narządu słuchu,  mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów umowy najmu mieszkania w celu podjęcia zatrudnienia.