Progrogram wyrownywania roznic2024

Ogłoszenie dla projektodawców „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

             W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024r., Starosta Staszowski podaje poniżej   obszary programu, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON w 2024 roku