w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Staszowie.