Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za III kwartał 2022 roku