w sprawie sposobu postępowania w Starostwie Powiatowym w Staszowie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Czytaj wiecej:

 

 

Informacja Starosty Staszowskiego o działaniach podejmowanych wobec organów powiatu staszowskiego w 2015 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.