Ogłoszenie

o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Zarząd Powiatu w Staszowie ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Na podstawie uchwały Nr 5/23 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr 133/22 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Zarząd Powiatu w Staszowie przedłużył termin składania wniosków do dnia 20.01.2023 r. do godz. 15.30.