Ogłoszenie w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/81/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Władysława w Szydłowie z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Ogłoszenie w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/80/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Kościoła Rektoralnego p.w. Zwiastowania NMP w Rytwianach z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Ogłoszenie w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/79/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Potoku z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Ogłoszenie w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/78/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Augustyna Biskupa w Kurozwękach z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu realizacji projektu w ramach naboru:

Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia

Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego programu fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 o nr FESW.08.04-IZ.00.003/23

Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Powiat Staszowski, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów / Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Michała Archanioła w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Władysława w Szydłowie z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji dla Kościoła Rektoralnego p.w. Zwiastowania NMP w Rytwianach z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Potoku z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Augustyna Biskupa w Kurozwękach z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji dla Zgromadzenia SS. Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Świętokrzyskiego 2021-2027,

Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej.

(Nabór nr FESW.08.03-IZ.00-003/23)

 

Powiat Staszowski ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów/Zespół Szkół w Połańcu im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu  wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej,

nabór nr: FESW.08.03-IZ.00-003/23

Nabór partnera/partnerów prowadzony jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. poz. 1079).

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Augustyna Biskupa w Kurozwękach z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Bogorii z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Zarząd Powiatu w Staszowie ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramach naboru:

Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia

Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego programu fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 o nr FESW.08.04-IZ.00.001/23

Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Powiat Staszowski, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów / Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego

Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramach naboru:

Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia

Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego programu fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 o nr FESW.08.04-IZ.00.001/23

Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r.  o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Powiat Staszowski, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów / Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu, ul. Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego

Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramach naboru:

Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia

Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego programu fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 o nr FESW.08.04-IZ.00.001/23

Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r.  o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Powiat Staszowski, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów / Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Powiat Staszowski, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28 - 200 Staszów /Zespół Szkół im. Oddziału  Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu, ul. Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec

ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie: ENERGETYKA"(dalej: projekt) — który ma zostać zrealizowany w ramach konkursu: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)" finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki," jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie."

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Powiat Staszowski, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28 - 200 Staszów /Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów

ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie: SPAWALNICTWO"(dalej: projekt) — który ma zostać zrealizowany w ramach konkursu: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)" finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki," jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie."

Ogłoszenie

o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Zarząd Powiatu w Staszowie ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Na podstawie uchwały Nr 5/23 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr 133/22 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Zarząd Powiatu w Staszowie przedłużył termin składania wniosków do dnia 20.01.2023 r. do godz. 15.30.