Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramach naboru:

Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia

Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego programu fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 o nr FESW.08.04-IZ.00.001/23

Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r.  o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Powiat Staszowski, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów / Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego