Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s gospodarki leśnej i ochrony przyrody - Zastępca Naczelnika w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 11 kwietnia 2024 roku, do godziny 1530

DOTYCZY NABORU NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY DS. REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

 Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 10 kwietnia 2024 roku, do godziny 1530

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

DOTYCZY NABORU NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKA PRACY DS. REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU (STANOWISKA ZAMIEJSCOWE W BOGORII I POŁAŃCU)

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 17 listopada 2023 roku, do godziny 1530

DOTYCZY NABORU NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY REFERENTA  D/S GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 22 czerwca 2023 roku, do godziny 1530

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obsługi narad koordynacyjnych w Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 21 marca 2023 roku, do godziny 1600

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy referenta d/s gospodarowania zasobem Skarbu Państwa i Powiatu oraz regulacji stanów prawnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 19 kwietnia 2022 roku, do godziny 1600

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy samodzielnego referenta d/s prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Wydziale geodezji i ewidencji gruntów

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 15 marca 2021 roku, do godziny 1530

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy specjalisty d/s obsługi narad koordynacyjnych w Wydziale geodezji i ewidencji gruntów

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 15 marca 2021 roku, do godziny 1530

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy referenta d/s prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale geodezji i ewidencji gruntów

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 15 marca 2021 roku, do godziny 1530

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. budownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 19 lutego 2021 roku, do godziny 1530

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 5 sierpnia 2020 roku, do godziny 1530

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. budownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 6 lipca 2020 roku, do godziny 1530

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. budownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 20 grudnia 2019 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy na Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 11 kwietnia 2019 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Ewidencji Gruntów

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 14 grudnia 2018 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 22 października 2018 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s obsługi archiwum zakładowego-archiwisty w Wydziale Organizacji i Nadzoru.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 22 października 2018 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 22 października 2018 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy informatyk - administrator sieci w Biurze Informatycznym

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 20 września 2018 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy d/s budownictwa - II etaty w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 02 lipca 2018 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Ewidencji Gruntów

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 30 kwietnia 2018 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy d/s prowadzenia ewidencji gruntów w Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 20 kwietnia 2018 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s polityki społecznej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do 15 marca 2018 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s obsługi organów powiatów w Biurze Obsługi Rady i Zarządu w Wydziale Organizacji i Nadzoru

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do 24 stycznia 2018 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Ewidencji Gruntów

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do 30 Listopada 2017 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s udostępnienia zasobu oraz kontroli opracowań geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do 16 października 2017 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Eweidencji Gruntów

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do 21 llipca 2017 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy referenta ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do 11 llipca 2017 roku, do godziny 16.00

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy referenta ds. budżetu w Wydziale Finansowym

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do 15 lutego 2017 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s leśnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do 17 czerwca 2016 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s gospodarki leśnej i ochrony przyrody - Zastępcy Naczelnika w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do 23 maja 2016 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s pozyskiwania środków zewnętrznych (Koordynator) w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych

 

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do 11 grudnia 2015 roku, do godziny 15.30

Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s udostępnienia zasobu oraz kontroli opracowań geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do 30 czerwca 2015 roku, do godziny 16.00