Starostwo Powiatowe
w Staszowie

Staszów, dnia 2022.09.30

GN-II.6821.1.5.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia się, że sprawa ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 140), w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Korytnica, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1.132 o pow. 0,0100 ha, nr 1.139/4 o pow. 0,9800, nr 1.161 o pow. 1,2500 ha, nr 1.165 o pow. 0,1800 ha, nr 1.643 o pow. 0,0700 ha, nr 2.61 o pow. 39,5200 ha, nie może zostać załatwiona w dotychczas wyznaczonym terminie z uwagi na konieczność pozyskania dodatkowego materiału dowodowego w kwestii faktycznego korzystania z gruntów wspólnoty w okresie od dnia 1.01.2006 r. do dnia 31.12. 2015 r.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-II.6821.1.5.2021.pdf)GN-II.6821.1.5.2021.pdf2022-10-04 12:07