Zarząd Powiatu w Staszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu staszowskiego w 2022 roku”