INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYŁONIENIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, KTÓRYM ZOSTANIE POWIERZONA REALIZACJA ZADAŃ DOT. PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

WYKAZ OFERT JAKIE WPŁYNĘŁY DO STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE NA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ  W 2022 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO

Zarząd Powiatu w Staszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu staszowskiego w 2022 roku”

 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego w 2022 roku

Ogłoszenie Starosty Staszowskiego z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie ograniczeń w zakresie wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Staszowie