INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE STASZOWSKIM W 2021 ROKU

 

Konkursy ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu staszowskiego