Lp.

 Data zgłoszenia

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 Adres inwestycji

 Opis zamierzenia budowlanego

 Data wniesienia sprzeciwu

 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 Nr działki  Ulica  Miejscowość
1  23.01.2017 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów     Wiśniowa, Wola Wiśniowska Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa i Wola Wiśniowska.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 14.02.2017r.
2 07.04.2017r Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o.
ul. Mariana Langiewicza 14,
28-200 Staszów
5850,
5809/20
   Staszów Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej centralnego ogrzewania na odcinku od wymiennikowni przy ul. Wschodnia nr 23 do budynków przy ul. Mariana Langiewicza 3,5,7,9  

Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 04.05.2017r.

3 14.04.2017r Gmina Bogoria ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria 820/2, 821/1, 821/2, 822, 827, 864, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 748, 769, 770, 771, 772, 773, 774   Bogoria Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w miejscowości Bogoria   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 08.05.2017r.
4 27.04.2017r Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. ul. Mariana Langiewicza 14, 28-200 Staszów 5915/11, 5921/40   Staszów Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej centralnego ogrzewania na odcinku od wymiennikowni W-2 przy ul. Mickiewicza nr 42 do budynków przy ul. Mickiewicza 42, 44, 46.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 22.05.2017r.
5 09.06.2017r Gmina Osiek 2141/5, 51   Osiek Budowa  odcinka linii elektrycznej kablowej n/n oświetlenia ulicznego w Osieku przy ulicy Ogrodowej   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 28.07.2017r.
6

30.06.2017r

uzupełnion. dnia 16.08.2017r.

PGKiM w Staszowie, Sp. Gminy z o.o. 775, 795/3, 795/5, 795/12, 797/2, 798/3, 798/4, 798/6, 798/7, 799/3, 799/5, 799/7, 799/8, 800/2, 802/2, 810/6, 814/21, 810/3, 810/7, 814/4, 814/10, 815/5, 846, 847/1, 847/6, 1023, 5645/16, 5671/1, 5671/4, 5672/3, 5672/4, 927/4, 930/3, 930/4, 934/6, 935/3, 950/3, 950/5, 950/6, 952/1, 953/1, 954/3, 956/1, 957/3, 957/5, 958/1, 960/1, 961/1, 962/1, 963, 3892/2, 5666/2, 5667, 1829/2, 1829/6, 1829/12, 1975/2, 5867/13, 5867/14 Opatowska, Słoneczna, Polna Staszów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 28.08.2017r.
7 13.09.2017r Gmina Bogoria ul. Opatowska 13,28-210 Bogoria 400, 451/2, 490   Niedźwiedź Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiedź-Niemirów   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 05.10.2017r
8 29.09.2017r Gmina Bogoria ul. Opatowska 13,28-210 Bogoria

175, 176, 177, 201

465, 466/1

  Kolonia Pęcławska


Kolonia Wysoki Małe
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Pęcławska i Kolonia Wysoki Małe   Zgłoszenie wycofano w dniu - 16.10.2017r.