Lp.

 Data zgłoszenia

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 Adres inwestycji

 Opis zamierzenia budowlanego

 Data wniesienia sprzeciwu

 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 Nr działki  Ulica  Miejscowość

 

1

 

12.02.2020r.

PKP
Linia Hutnicza Szerokotorowa
Sp. z o.o.
3405/4,
3405/5,
3406/3,
6006,
5905/11

 

Staszów

Budowa sieci wodociągowej hydrantowej PE110
 Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 10.03.2020r.

 

2

 

20.04.2020

Gmina Połaniec
ul. Ruszczańska 27
28-230  Połaniec
913/2,
394
 

 

 

Rudniki

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV do celów oświetlenia ulicznego na odcinku 294,5m w miejscowości Rudniki.   Starostwo Powiatowe w Staszowie wniosło sprzeciw w dniu  31.08.2020r

 

3

 

20.04.2020

Gmina Połaniec
ul. Ruszczańska 27
28-230  Połaniec
108, 110/1, 110/2,
120
 

 

Maśnik

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV do celów oświetlenia ulicznego w miejscowości Maśnik.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 22.05.2020r.

 

4

 

 20.04.2020

Gmina Połaniec
ul. Ruszczańska 27
28-230  Połaniec
503, 77/1, 77/2  

 

Zdzieci Nowe

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV do celów oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 175m w miejscowości Zdzieci Nowe     Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 22.05.2020r.

 

5

 

20.04.2020

Gmina Połaniec
ul. Ruszczańska 27
28-230  Połaniec
6480/15, 6480/24, 6306/9  

 

Połaniec

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV do celów oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 118m  w miejscowości Połaniec.     Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 22.05.2020r.

 

6

 

11.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
546/1, 546/2   Rytwiany Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE wraz z przyłączem gazowym dn25PE do budynku mieszkalnego jednorodzinnego      Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 07.10.2020r.

 

 

7

 

 

11.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 312  

 

 

Bogoria

 

Budowa sieci gazowej w miejscowości Bogoria

   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 02.07.2020r.

 

 

8

 

 

19.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

58/2, 101, 23, 22, 10, 9,

167/1, 166/2, 165/2, 165/1, 164, 163

 

 

 

Dobra

 

Kopanina

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu w miejscowości Dobra i miejscowości Kopanina, gm. Staszów.

  Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 10.06.2020r.

 

 

9

 

 

19.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

137, 116, 108, 109/7, 109/6, 109/5, 109/4, 109/3, 101, 57, 54, 51/1, 58/2

 

 

 

 

Dobra

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu w miejscowości Dobra gm. Staszów.

   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 10.06.2020r.

 

 

10

18.05.2020 PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, Oddział Skarżysko Kamienna, Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-200 Skarżysko Kamienna

256, 257, 258/2, (...) 963/4, 963/3, 539

  Potok Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia nN0,4 kV, słupów nN i SN, przyłączy oraz budowa i demontaż linii napowietrznej niskiego napięcia nN 0,4 kV.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 18.09.2020r.
11 24.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 2451/12, 2451/16   Staszów Budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Staszów wraz z przyłączem do punktu gazowego    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 16.07.2020r.
12 24.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 16, 124, 131/1   Stefanówek Budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Stefanówek wraz z przyłączem do punktu gazowego    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 16.07.2020r.
13 24.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 256, 257, 258, 259   Sielec Budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Sielec wraz z przyłączem do punktu gazowego    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 16.07.2020r.
14 24.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 418/12, 418/11   Sielec Budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Sielec wraz z przyłączem do punktu gazowego    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 16.07.2020r.
15 24.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 92/7, 92/8, 92/9   Staszów Budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Staszów wraz z przyłączem do punktu gazowego    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 16.07.2020r.
16 02.07.2020 Gmina Połaniec ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec 4635/3, 4278, 4279, 4217, 3829, 4221, 4220, 4219, 4212, 4211, 4210, 4209, 4208/2   Połaniec Budowa kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV do celów oświetlenia ulicznego w miejscowości Połaniec ul. Sportowa   Starostwo Powiatowe w Staszowie wniosło sprzeciw w dniu  25.08.2020r.
17 02.07.2020 Gmina Połaniec ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec 6999   Połaniec Budowa przyłączy kablowych nn 0,4 kV oświetlenia terenu wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie osiedla przy ul. Kosynierów w Połańcu   Starostwo Powiatowe w Staszowie wniosło sprzeciw w dniu  25.08.2020r
18 02.07.2020 Gmina Połaniec ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec 6999/3   Połaniec Budowa przyłączy kablowych nn 0,4 kV oświetlenia terenu wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie osiedla przy ul. Czarnieckiego w Połańcu   Starostwo Powiatowe w Staszowie wniosło sprzeciw w dniu  25.08.2020r
19 30.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

253/6,
165/6,
164

  Mostki Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE wraz z przyłączem gazowym.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 22.07.2020r.
20 07.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 874/1, 1027, 1114, 1115   Święcica Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 29.07.2020r.
21 16.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 1412/15,
1411/10,
1410/3,
1409/17,
1409/16
  Staszów Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 10.08.2020r
22 27.07.2020r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 166/2, 166/3, 167/2, 168,

144, 145, 179, 183.
  Kopanina Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Kopanina.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 19.08.2020r
23 28.07.2020r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 280, 278/2, 414/2   Gacki Budowa gazociągu średniego ciśnienia    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 21.10.2020r
24 11.08.2020r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

2596, 5886/5

Koszarowa Staszów Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 21.08.2020r
25 11.08.2020r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 338/1   Sielec Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 02.09.2020r.
26 11.08.2020r Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 1191, 202   Sichów Duży Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 02.09.2020r.
27. 11.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 6630, 5398   Połaniec Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego w miejscowości Połaniec   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 01.09.2020r
28. 13.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 342/3, 453   Niedziałki Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego w miejscowości Niedziałki.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 07..09.2020r.
29. 13.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 660/9, 660/8, 660/19, 659 ul. Boczna  Rytwiany Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego w miejscowości Rytwiany.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 07.09.2020r.
30. 13.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 415, 381/3   Niedziałki Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego w miejscowości Niedziałki.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 07.09.2020r.
31 19.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 597, 154   Niedziałki Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego w miejscowości Niedziałki.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 09.09.2020r.
32 20.08.2020r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie              ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

9,8,7,4,3,2

223/2, 156, 155, 153, 151/4, 151/6

 

Dobra

Kopanina

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami  w miejscowości Dobra i Kopanina.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 15.09.2020r.
33 21.08.2020r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie              ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 141, 135/1, 134, 133, 132   Sichów Duży Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego w miejscowości Sichów Duży.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 11.09.2020r.
34 28.08.2020r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

243/1, 244/16, 244/5

385/2

 

Mostki

 

Sztombergi

 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 21.09.2020r
35 31.08.2020r. PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin 1428/1, 2101, 2102/1, 2103/1, 2106/1, 2106/2, 2107/2, 2155/1, 2156/1   Szydłów Budowa sieci elektroenergetycznej i przyłączy kablowych o napięciu znamionowym poniżej 1kV (0,4KV) w miejscowości Szydłów.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 02.02.2021r.
36 11.09.2020r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

4156, 4155, 4154, 4153, 4152

  Połaniec Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 01.10.2020r.
37 16.09.2020r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 546/2, 547   Rytwiany Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Rytwiany.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 07.10.2020r.
38 21.09.2020r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 380/18, 380/16   Sztombergi Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego   w miejscowości Sztombergi.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 13.10.2020r.
39 21.09.2020r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 5225/6, 5225/15, 5226/1, 5226/3   Połaniec Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego   w miejscowości Połaniec.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 12.10.2020r.
40 22.09.2020r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PROPOL Sp. z o.o. w Osieku, 28-221 Osiek,  ul. Połaniecka 25

199, 325, (...), 2531/2, 2532/14;

 

31/3, 493/4, (...), 1824/1, 1825/1;

 

85/1, 86/1, (...), 768/3, 769/3;

 

 

1/3, 1/5, (...), 277/1, 278/4.

 

Suchowola

 

 

 

Pliskowola

 

 

 

Niekrasów

 

 

 

 

Trzcianka Wieś

Budowa odcinków wodociągu magistralnego   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 19.03.2021r.