Data zgłoszenia
numer sprawy

Imię i nazwisko
lub nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja
o braku wniesienia sprzeciwu

05.02.2024r.

B-II.6740.7.1.5.2024MC

Data zamieszczenia w BIP: 06.02.2024 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

ul. Loefflera 2   25-550 Kielce

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 626/6 i 1290/57 w miejscowości Koniemłoty oraz na działce nr 103/1 w miejscowości Gaj Koniemłocki.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 11.06.2024r.

24.04.2024r.

B-II.6740.7.1.15.2024AK

Data zamieszczenia w BIP: 26.04.2024r.

Irena Ptak Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 13 w miejscowości Stefanówek.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 18.06.2024r.

16.05.2024r.

B-II.6740.6.1.8.2024MB

Data zamieszczenia w BIP: 17.05.2024r.

Grażyna Luty Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynku gospodarczym na działce nr 95 w miejscowości Podborek.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 13.06.2024r.

21.05.2024r.

B-II.6740.1.1.7.2024DW

Data zamieszczenia w BIP: 22.05.2024r.

Karol Wiśniewski Budowa  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 542/5 w miejscowości Bogoria.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 11.06.2024r.

21.05.2024r.

B-II.6740.6.1.9.2024ES

Data zamieszczenia w BIP: 23.05.2024r.

Anetta i Dariusz Kalina Budowa  zalicznikowej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 1652 w miejscowości Rytwiany.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 11.06.2024r.

27.05.2024r.

B-II.6740.7.1.18.2024AP

Data zamieszczenia w BIP: 29.05.2024r.

Joanna Semrau

prowadząca działalność gospodarczą pn. Pszczółka grupa MAJSTER BUDOWLANE ABC

ul. Wojska Polskiego 7

28-200 Staszów

Budowa  wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku handlowo-usługowym na działce nr 2872/3 w miejscowości Staszów.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 17.06.2024r.

03.06.2024r.

B-II.6740.7.1.20.2024AK

Data zamieszczenia w BIP: 04.06.2024r.

 Beata Rybus Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym użytkowanym na działce nr ewid. 5809/15 w miejscowości Staszów   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 12.06.2024r.

04.06.2024r.

B-II.6740.7.1.21.2024AK

Data zamieszczenia w BIP: 06.06.2024r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. 31/2 i 100 w miejscowości Krzczonowice i działce nr ewid. 1255 w miejscowości Koniemłoty.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 25.06.2024r.

05.06.2024r.

B-II.6740.6.1.10.2024DW

Data zamieszczenia w BIP: 06.06.2024r.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV, odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i nN-0,4kV na działkach nr ewid. 1649/4, 1648/3, 1648/2, 1647/1, 1646/2, 1646/3, 1127/16, 1127/17 w miejscowości Rytwiany.    

07.06.2024r.

B-II.6740.7.1.22.2024AK

Data zamieszczenia w BIP: 10.06.2024r.

Dorota Kurlej Budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr ewid. 2709/1 w miejscowości Staszów.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 11.07.2024r.

10.06.2024r.

B-II.6740.7.1.23.2024AK

Data zamieszczenia w BIP: 11.06.2024r.

Zofia Paliś Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 88 w miejscowości Oględów.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 02.07.2024r.

14.06.2024r.

B-II.6740.3.1.10.2024DW

Data zamieszczenia w BIP: 18.06.2024r.

Łukasz Kozłowski Budowa zalicznikowej i wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr ewid. 511 w miejscowości Strzelce.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 08.07.2024r.

17.06.2024r.

B-II.6740.8.1.3.2024AP

Data zamieszczenia w BIP: 18.06.2024r.

Honorata i Jerzy Grochowscy

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym na działkach nr ewid. 499 i 499/1 w miejscowości Gacki.

   

17.06.2024r.

B-II.6740.6.1.11.2024ES

Data zamieszczenia w BIP: 19.06.2024r.

Artur Płatkowski Budowa wewnętrznej i zewnętrznej zalicznikowej instalacji gazu do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 181 w miejscowości Rytwiany.    

18.06.2024r.

B-II.6740.7.1.24.2024MC

Data zamieszczenia w BIP: 19.06.2024r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 z przyłączami PEdn25 na działkach nr ewid. 793/3, 792/1 i 793/5 w miejscowości Staszów.    

21.06.2024r.

B-II.6740.6.1.12.2024DW

Data zamieszczenia w BIP: 25.06.2024r.

Andrzej Walenciak Budowa wewnętrznej i zalicznikowej instalacji gazu do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 1063, 1084, 1085 w miejscowości Kłoda.    

24.06.2024r.

B-II.6740.7.1.25.2024AP

Data zamieszczenia w BIP: 26.06.2024r.

Przesiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej  w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr ewid. 4328 w miejscowości Staszów.    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 12.07.2024r.

01.07.2024r.

B-II.6740.6.1.13.2024ES

Data zamieszczenia w BIP: 04.07.2024r.

Arkadiusz Wójcicki Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przewodem powietrzno-spalinowym dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1315 w miejscowości Święcica.    

03.07.2024r.

B-II.6740.4.1.6.2024MB

Data zamieszczenia w BIP: 05.07.2024r.

Gmina Osiek

ul. Rynek 1

28-221 Osiek

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Osiek na działkach ewid. nr 363/1, 437, 436, 434, 432, 4424, 423/2, 422/4, 413/1, 412/1, 409/3, 408/1, 407/1, 405/2, 403, 402, 401, 400, 399, 397/2, 376, 374, 372, 371, 370, 369, 368, 367, 366, 365, 364, 590 obręb ewidencyjny 261204_5.0002 Długołęka, 448, 496/1, 490/1, 511/1, 428, 1359, 427, 426, 425, 424, 423/1, 443, 445, 422/1, 421, 420, 676/2, 1177/2, 1176/3, 1176/2, 1175, 1174, 1179/1, 1178/1 1184/4, 470/1, 471/1 obręb ewidencyjny 261204_4.0011 Osiek, 200/3, 224, 113, 39, 152/1, 111, 110, 109/2, 109/1, 108, 99, 137, 92/1, 132, 118, 225, 115, obręb ewidencyjny 261204_5.0003 Kąty, 249, 248, 247, 246, 245, 244/2, 244/1, 243, 242/2, 242/1, 241, 240, 239, 238/1, 105 obręb ewidencyjny 261204_5.0004 Lipnik, 1938/3, 1957, 1956/2, 1948/2, 3118 261204_4.0012 Osiek, 1258/4, 1010/3, 1256/6 261204_5.0015 Suchowola.

   

03.07.2024r.

B-II.6740.3.1.11.2024DW

Data zamieszczenia w BIP: 08.07.2024r.

TANKPOL-B.R. Mosio Sp. j. Likwidacja odcinka elektroenergetycznej napowietrznej sieci nN pomiędzy stanowiskami słupowymi nr 35 i 36 na działkach nr 979, 980, 981/4 i 1041, przebudowa stanowisk słupowych nr 35 i 36 do nowych warunków pracy, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN pomiędzy przebudowywanymi stanowiskami słupowymi 35 i 36 na działkach nr 980 i 981/4 oraz przebudowa odcinka elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN pomiędzy stanowiskami słupowymi nr 35 a 35/1 na działkach nr 981/4, 1041 i 1082/1 w obr. 0006 Oleśnica    

05.07.2024r.

B-II.6740.4.1.7.2024MB

Data zamieszczenia w BIP: 09.07.2024r.

Gmina Osiek

ul. Rynek 1

28-221 Osiek

Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia terenu nN 0,4kV w miejscowości Pliskowola w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek zgodnie z umową KB/19/2023" na działkach nr: 2386, 546, 2387, 547, 2388/1, 548/3, 548/4, 549/2 w miejscowości Pliskowola.    

05.07.2024r.

B-II.6740.4.1.8.2024MB

Data zamieszczenia w BIP: 09.07.2024r.

Gmina Osiek

ul. Rynek 1

28-221 Osiek

Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia terenu nN 0,4kV w miejscowości Niekrasów w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek zgodnie z umową KB/19/2023" na działce nr 219 w miejscowości Niekrasów.    

05.07.2024r.

B-II.6740.4.1.9.2024MB

Data zamieszczenia w BIP: 09.07.2024r.

Gmina Osiek

ul. Rynek 1

28-221 Osiek

Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia terenu nN 0,4kV w miejscowości Ossala w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek zgodnie z umową KB/19/2023" na działkach nr: 786/3, 786/2 i 795 w miejscowości Ossala.    

11.07.2024r.

B-II.6740.7.1.26.2024MC

Data zamieszczenia w BIP: 12.07.2024r.

Krzysztof Janecki Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 14 w użytkowanym lokalu mieszkalnym nr 15 na działce nr 5853/5 w miejscowości Staszów.    

10.07.2024r.

B-II.6740.6.1.14.2024DW

Data zamieszczenia w BIP:

12.07.2024r.

Dorota Gęca Budowa instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 43           w miejscowości Sichów Duży.    

10.07.2024r.

B-II.6740.6.1.15.2024ES

Data zamieszczenia w BIP:

12.07.2024r.

Beata Łączkiewicz Przebudowa wewnętrznej i zewnętrznej zalicznikowej instalacji gazu do użytkowanego budynku handlowego na działce nr 1806 w miejscowości Rytwiany.    

11.07.2024r.

B-II.6740.7.1.27.2024AP

Data zamieszczenia w BIP:

12.07.2024r.

STREFA-GLASS SP. Z O.O., Grzybów 33, 28-200 Staszów Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku socjalno-biurowym na działkach nr ew.:71/8, 71/7 w miejscowości Krzywołęcz i nr ew.: 1384, 3, 1383, 1/4 w miejscowości Grzybów.