Remont odcinka  drogi powiatowej nr 0039T Gacki - Dobrów od km 1+128 do km  2+165.