Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w roku 2017

Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w miejscowościach Pełczyce, Strzegom, Strzegomek i Szydłów z poprawą bezpieczeństwa pieszych

 

Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w miejscowościach Bydłowa, Brody i Koniemłoty z dostosowaniem do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.