z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu