z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu